Editio Maior
 Plutarchus
   - Moralia            tien delen
   - Biografieën     negen delen

 Iman J. Wilkens Waar eens Troje lag

 Homeros   -1. Odyssee
                   -2. Ilias
                   -3. De Atlantische theorie               
                                        (door Gerard Janssen)
 Diodorus Siculus Archief van de Geschiedenis
                                    (in voorbereiding)

Editio Minor
 Dictys Cretensis Dagboek van de Trojaanse oorlog
 Seneca Oedipus
 Seneca Trojaanse vrouwen
 Sofokles Koning Oidipous
 Euripides Medea
 Euripides Hippolytos
 Aristofanes Lysistrata
 Xenofon/Plutarchus Spartaanse Maatschappij
 Plutarchus Alexander de GroteE-boeken
  Plutarchus Alexander de Grote
  Plutarchus Gaius Julius Caesar
  Aristofanes Lysistrata
  Seneca Oedipus
  Seneca Trojaanse vrouwen
  Sofokles Koning Oidipous
  Euripides Medea
  Euripides Hippolytos
  Xenofon/Plutarchus Spartaanse Maatschappij


AANBIEDING (zolang de voorraad strekt; verzending gratis)
Minor serie:
- alle uitgaven van Seneca, Sofokles, Euripides en Aristofanes
voor slechts Ä 12.- per deel
- Xenofon en Plutarchus
voor slechts  Ä 13.- per deelbestellen aanbieding
Recent verschenen:
   HOMEROS  ILIAS

Ruzie tussen Achilleus en Agamenon
Nieuwe vertaling in moderne Nederlandse hexameters van

door Mr. drs. Gerard W.J.Janssen
isbn 9789076792293, 540 pgs. met afbeeldingen

Ä 29,95

Verschenen

Dit boek is een uitwerking van de Atlantische theorieën van De Grave, Cailleux en Wilkens over de epische werken van Homeros. Homeros beschrijft geen Griekse maar een West-Europese, Gallo-Germaanse, Atlantische wereld.
door Mr. drs. Gerard W.J.Janssen
isbn 9789076792415, 492 pgs. met afbeeldingen

Ä 28,75


Herdrukt en bewerkt:

  HOMEROS ODYSSEE            
De zwerftochten van Odysseus
door Mr.drs.G.W.J.Janssen
pgs.546, isbn 9789076792316,  Ä 31.=
BEKIJK GRATIS DE NAUSIKAA-EPISODE (BOEK 6) DE CYCLOPEN (BOEK 9)  SIRENEN, SKYLLA EN CHARYBIS (BOEK 12) ODYSSEUS EN EUMAIOS (BOEK 14)  TELEMACHOS KOMT THUIS (BOEK 17) DE WEDSTRIJD MET DE BOOG (BOEK 21) DE HERKENNING DOOR PENELOPE (BOEK 23)                                     

Verlaagd in prijs:


IMAN WILKENS  
WAAR EENS TROJE LAG
geheel gereviseerde en uitgebreide herdruk, met nieuwe vertalingen uit het Grieks en Latijn van Mr.drs.G.W.J.Janssen

Ä 32,40
isbn: 9789076792200, 472 pags. met kaarten en afbeeldingen.   
Klik hier voor de Engelse versie van dit boek.PLUTARCHUS  Biografieën in 9 delen


                   

 prijzen en webwinkel
---------------------------------------------

EURIPIDES HIPPOLYTOS

De Hippolytos van Euripides is net als de Medea een tragedie van liefde en wraak.
Het thema is de uitzichtloze  verliefdheid van Faidra, vrouw van koning Theseus,
op haar jonge stiefzoon Hippolytos. Niet alleen het drama zelf boeit,
maar ook de levensfilosofie erachter.
Vertaling Theo van de Vliet
Ä 15,80 / 5,50 (E-boek)     isbn  9789076792231

Zie de gehele MINOR-serie
---------------------------------------------------------------------------------------                                    

 
prijslijst

Gemakkelijk bestellen en betalen