previous
next
up down

tekst eerste bedrijf
UITGEVERIJ CHAIRONEIA
SOFOKLES
ARISTOFANES
XENOFON
DICTYS CRETENSIS
SENECA
PLUTARCHUS
MEDEA
HIPPOLYTOS

EDITIO MAIOR
EPICURISME EN STOA I
OPVOEDING II
VROUWEN III
GEBRUIKEN IV
GODSDIENST V
POLITIEK VI
PSYCHOLOGIE VII
TAFELGESPREKKEN VIII
BIOLOGIE EN NATUURKUNDE IX
LITERATUUR, MUZIEK X

BIOGRAFIEËN
Homeros Odyssee

PRIJSLIJST