VAN    PLUTARCHUS

IS IN DE MINOR SERIE OPGENOMEN

ALEXANDER DE GROTE: leven, betekenis en uitspraken

In de Maior serie

MORALIA    ALLE WERKEN IN TIEN DELEN

BIOGRAFIEËN  ALLE WERKEN IN TIEN DELEN (Deel I , II en III  zijn reeds verschenen)


HOME