WAAR EENS TROJE LAG   |   HOMEROS ODYSSEE + ATL. THEORIE   |   HOMEROS I ODYSSEE   |   HOMEROS III DE ATLANTISCHE THEORIE   |   HOMEROS II  ILIAS   |   DIODORUS SICULUSIN VOORBEREIDING (deel I verschijnt eind 2022)

DIODORUS SICULUS    

ARCHIEF VAN DE GESCHIEDENIS

in 6 delen

Diodorus (ca. 90-30 v.C.) beschrijft de gehele wereldgeschiedenis, waarvoor hij alle bestaande bronnen gebruikt.
Hij schreef zijn magnum opus in Rome ten tijde van Caesar. In totaal besloeg het veertig boeken. Nu zijn de delen 1 tot en met 5 en 11 tot en met 20 nog over. Van de overige boeken zijn slechts fragmenten bewaard gebleven.
De eerste boeken gaan over de mythologie en prehistorie van Egypte, dat hij ook zelf bezocht had, Mesopotamië, India, Scuthia Minor, Arabië, Noord-Afrika, het oude Griekenland en Europa.
Vanaf boek VII schrijft hij zijn versie van de geschiedenis van de wereld. Hij begint nog vóór de Trojaanse oorlog (1180) en het laatste dat Diodorus beschrijft is het begin van de oorlog in Gallië tussen Caesar en verschillende Gallische stammen, 58 v.c.

Lees boek I over Egypte (gratis PDF)

Egyptisch beeld ca. 2400 v.C.

Lees boek II over het Assyrische en Medische Rijk (gratis PFD)
Deel van de muren van Babylon

Lees boek II over India, Skythen, Hyperboreeërs, Arabië en de Eilanden van de Zon