WAAR EENS TROJE LAG   |   HOMEROS ODYSSEE + ATL. THEORIE   |   HOMEROS I ODYSSEE   |   HOMEROS III DE ATLANTISCHE THEORIE   |   HOMEROS II  ILIAS   |   DIODORUS SICULUSMr.drs.G.W.J.Janssen  DE ATLANTISCHE THEORIE

   isbn  9789076792415, 492 pgs. met afbeeldingen.


Prijs   € 28,75

(bij rechtstreekse bestelling  22,75: via chaironeia@hotmail.com)

Dit is het derde deel van de Homeros-trilogie. Deel I omvat de vertaling van de Odyssee, deel II die van de Ilias.
Dit boek is een uitwerking van de Atlantische theorieën van De Grave, Cailleux en Wilkens en geeft een overzicht
van de stand van zaken van het onderzoek in deze materie. De opvatting dat Troje in Turkije lag en dat Odysseus
tien jaar lang onopgemerkt op de Middellandse Zee zou hebben rondgedoold is onhoudbaar gebleken.
De epische werken van Homeros beschrijven geen Griekse maar een West-Europese, Gallo-Germaanse, Atlantische wereld.
In de diverse hoofdstukken wordt met behulp van kaarten en platen de homerische geografie behandeld.
Daarbij komen talloze landen en plaatsen ter sprake, zoals  Troje, Kreta, Ithaka, Argos, Scheria, Tenedos, Thracië,
en worden onderwerpen zoals religie, cultuur, handel, scheepvaart, het schrift, purper in de homerische bronstijd
uitgebreid besproken.
De index van namen en onderwerpen maakt het boek tot een handig naslagwerk.
Voor een goed begrip van de Ilias en de Odyssee  is dit boek onmisbaar.