WAAR EENS TROJE LAG   |   HOMEROS ODYSSEE + ATL. THEORIE   |   HOMEROS I ODYSSEE   |   HOMEROS III DE ATLANTISCHE THEORIE   |   HOMEROS II  ILIAS   |   DIODORUS SICULUS

VERSCHENEN                                                                                         
                                                          BLOG
HOMEROS  

ILIAS

Ruzie tussen Achilleus en Agamenon

Nieuwe vertaling in moderne Nederlandse hexameters van

Mr.drs.Gerard W.J.Janssen


isbn 9789076792293, 540 pgs. met afbeeldingen

   prijs 30,90

(€ 23,50 bij rechtstreekse bestelling via onze uitgeverij)

(zie aanbieding Andere Krant)

Uitgangspunt voor deze vertaling is de Atlantische theorie, zoals verwoord door de boeken van:
    -Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
    -Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
    -E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
    -Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
           -Gerard Janssen: Homeros Odyssee, de zwerftochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan, Leeuwarden 2018
    
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Ilias zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Voor belangstellenden is hier een proef van de tekst van enkele hoofdstukken (boeken), zonder noten, beelden en commentaar (zie menu hiernaast).
Boek I Ruzie tussen Achilleus en Agamemnon
Boek III: Vredesverdrag; duel tussen Menelaos en Alexander
Boek V: Diomedes' heldendaden
Boek VIII: Godenberaad; acties van  Nestor en Teuker; strijd om de schepen;  ruzie tussen de goden.
Boek XII: Slag om de Achaïsche wal
Boek XVII: Menelaos' heldendaden
Boek XIX: Het einde van de wrok van Achilleus
Boek XXII: De dood van Hektor