WAAR EENS TROJE LAG   |   HOMEROS ODYSSEE + ATL. THEORIE   |   HOMEROS I ODYSSEE   |   HOMEROS III DE ATLANTISCHE THEORIE   |   HOMEROS II  ILIAS   |   DIODORUS SICULUS
Geheel nieuwe vertaling van                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
                                                     English Introduction

HOMEROS  ODYSSEE


                                                      

De zwerftochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan
door mr.drs.G.W.J.Janssen.

Dit boek bevat twee delen: 1. Vertaling Odyssee; 2. De Atlantische theorie

39,50,.994 pgs. met kaarten en afbeeldingen,  isbn 9789076792286
(€ 31,50 bij directe bestelling uitgeverij)

De twee delen zijn ook apart verkrijgbaar:
-Vertaling Odyssee + aantekeningen
-De Atlantische Theorie

De uitgangspunten voor deze vertaling zijn:
-metrische vertaling in hexameters
-moderne Nederlandse zinsstructuur
-achtergrond: Atlantische setting van het verhaal volgens de boeken van:
    Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
    Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
    E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
    Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
    
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Odyssee zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Voor belangstellenden is hier een proef van de tekst van enkele hoofdstukken (boeken), zonder noten, beelden en commentaar.

BOEK 6   NAUSIKAA
BOEK 9   DE CYCLOPEN
BOEK 12  SIRENEN, SCYLLA EN CHARYBDIS, THRINAKIA
BOEK 14  ODYSSEUS EN EUMAIOS
BOEK 17: TELEMACHOS KOMT THUIS
BOEK 21: DE WEDSTRIJD MET DE BOOG
BOEK 23: DE HERKENNING DOOR PENELOPE

INLEIDINGEN ONLINE

Lezersreacties:
J. v.d.S. Zoetermeer 5-4-2018:
Een prachtig boek, een revolutionaire visie op de avonturen van Odysseus. Het is de geschiedenis van de west Europese volkeren!
P.v.M. Delft, 4-4-2018:
Wat een geweldig, omvangrijk, compleet en indrukwekkend boek is dit! Zeer onder de indruk.
P.D., België, 26-3-2018:
........... gelieve de auteur van een eenvoudig (maar geinteresseerd) “lezer”
de allerbeste felicitaties over te brengen voor zulk immens, bewonderenswaardig en prachtig werk!

BLOG