WAAR EENS TROJE LAG   |   HOMEROS ODYSSEE + ATL. THEORIE   |   HOMEROS I ODYSSEE   |   HOMEROS III DE ATLANTISCHE THEORIE   |   HOMEROS II  ILIAS   |   DIODORUS SICULUS


INFORMATIESITE OVER HET BOEK VAN
IMAN JACOB WILKENS

WAAR EENS TROJE  LAG               BLOG atlantische theorie

IN DE NIEUWSTE, GEREVISEERDE EN UITGEBREIDE NEDERLANDSE UITGAVE

  


Alle Griekse en Latijnse teksten zijn geheel opnieuw vertaald door  mr.drs. G.W.J.Janssen.
prijs: €  32,40 (incl. versturen)  isbn: 9789076792200, pgs: 472 met kaarten en afbeeldingen
(€ 27,50) bij directe bestelling bij uitgeverij)

Bestellen:  u ontvangt eerst een proformafactuur; na betaling wordt het boek u toegestuurd (NB. geen verzendkosten).

ACHTERGROND

Lag het Troje van Homerus in Engeland?
Het idee op zich zal veel lezers belachelijk voorkomen maar, toen professsor Finley van de Universiteit van Cambridge (VK) in 1974 concludeerde dat de Trojaanse Oorlog uit de Griekse geschiedenisboeken geschrapt zou moeten worden, gaf hij geen suggestie voor een alternatieve plek voor deze beroemde stad. Hoewel de zakenman en archeoloog Heinrich Schliemann de ruïnes van Hissarlik in Turkije de naam "Troje" heeft gegeven, kan het onmogelijk de grote stad van Homerus zijn met zijn brede straten en een garnizoen van ca. 50.000 soldaten, omdat het een dorpje was met smalle stegen. Bovendien was het gehele gebied van het vermeende slagveld daar 3200 jaar geleden door de zee overspoeld, terwijl er ook geen sporen van een grote oorlog in de vorm van bronzen wapens zijn gevonden. Wilkens is dus op zoek gegaan naar een Troje in West-Europa vanwege typisch Keltische gewoontes zoals de crematie en het feit dat Homerus het over getijdenstromen heeft, zoals die in de Oceaan voorkomen. De dichter spreekt zelfs over de"roemrijke Galatea", de mythologische moeder van de Kelten, Illyriërs en Galliërs.

Hoe is verplaatsing naar Griekenland te verklaren?
Tijdens de grote volksverhuizingen van het tweede millennium v.C. kwamen volkeren uit West-Europa, Achaeërs of Zeevolken genaamd, naar het Middellandse-Zeegebied om zich er vreedzaam te vestigen of het land te plunderen en plat te branden. Zij zorgden voor de ondergang  van talrijke beschavingen, met name van de paleisculturen in Griekenland. Herodotus vertelt dat lang vóór zijn tijd Pelasgen (=Zeevolken)  zich in Griekenland hadden gevestigd, veel plaatsen andere namen hadden gegeven en onder andere  Athene hadden gesticht.
Met de Achaeërs kwamen hun goden en hun mondelinge overlevering in dichtvorm mee, waaronder de Ilias en de Odyssee, die rond 750 v.C. in de voertaal, het Grieks, werden opgeschreven. Gedurende de eeuwen daarvoor hadden de nieuwkomers steden, rivieren en bergen de hun bekende namen van het oude vaderland gegeven. Dat gaf de Grieken het idee dat de verhalen van Homerus zich in hun regio hadden afgespeeld, dat de Achaeërs Grieken waren geweest en Troje ook in deze regio te vinden moest zijn. Zo is de oorsprong van de Trojanen en Grieken in vergetelheid geraakt en de wereld achter de teksten van Homerus verloren gegaan.
De bedoeling van dit boek is deze verloren wereld terug te vinden, de wereld van de epische verhalen van Homerus.Bronzen beeld van een
strijder van de Zeevolken,
Enkomi ca. 1200 v.C.