Dit eerste deel van de reeks (Parallelle) Biografieën van Plutarchus van Chaironeia (46-120 n.C.) bevat de levensbeschrijvingen van

Alexander de Grote (ook apart en als e-boek uitgegeven)
G. Iulius Caesar, (ook als e-boek uitgegeven)
M. Tullius Cicero
Demosthenes.

Plutarchus wil geen geschiedwerk schrijven, maar een psychologisch verslag geven
van zielenroerselen en karaktertrekken van zijn hoofdpersonen.
Tevergeefs zal de historisch geïnteresseerde lezer zoeken naar gedetailleerde beschrijvingen
van de "schuine falanx", veldtochten, belegeringen, veldslagen en strijdtaferelen.  
Plutarchus is  bovenal een filosoof, een praktische filosoof, die de mensen met zijn Biografieën wil onderrichten
en met zijn karaktertekeningen wil laten zien, hoe de goede en slechte eigenschappen van beroemde figuren
hun omgeving en hun eigen positie hebben beïnvloed.

292 pags. isbn: 9789076792149

Prijs: 23,65     bestellen
home