MORALIA
Volledige vertaling in tien delen

Alle delen zijn verschenen

I: Tegen Epicurisme en Stoa
II: Opvoeding, onderwijs, studie en vriendschap
III: Vrouwen, liefde en dood
IV: Griekse en Romeinse gebruiken en uitspraken
V: Griekse en Egyptische godsdienst
VI: Politiek en filosofie
VII: Psychologie en ethica
VIII: Tafelgesprekken
IX: Biologie en natuurkunde
X: Literatuur, muziek en filosofie

BIOGRAFIEËN

Volledige vertaling in negen delen