WAAR EENS TROJE LAG   |   HOMEROS ODYSSEE   |   HOMEROS  ILIAS


In voorbereiding (verschijnt in 2021)                                                                                               
                                                           BLOG
HOMEROS  

ILIAS

De strijd om het tin van Cornwall

Nieuwe vertaling in moderne Nederlandse hexameters van

Mr. drs. Gerard W.J.Janssen

Uitgangspunt voor deze vertaling is de Atlantische theorie, zoals verwoord door de boeken van:
    -Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
    -Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
    -E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
    -Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
           -Gerard Janssen: Homeros Odyssee, de zwerftochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan, Leeuwarden 2018
    
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Ilias zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Voor belangstellenden is hier een proef van de tekst van enkele hoofdstukken (boeken), zonder noten, beelden en commentaar (zie menu hiernaast).
Boek I Ruzie tussen Achilleus en Agamemnon
Boek III: Vredesverdrag; duel tussen Menelaos en Alexander
Boek V: Diomedes' heldendaden
Boek VIII: Godenberaad; acties van  Nestor en Teuker; strijd om de schepen;  ruzie tussen de goden.
Boek XII: Slag om de Achaïsche wal
Boek XVII: Menelaos' heldendaden
Boek XIX: Het einde van de wrok van Achilleus
Boek XXII: De dood van Hektor