In voorbereiding (verschijnt in 2019)                                                                                               
                                                           BLOG
HOMEROS  

ILIAS

De strijd om het tin van Cornwall

Nieuwe vertaling in moderne Nederlandse hexameters van
Mr. drs. Gerard W.J.Janssen

Uitgangspunt voor deze vertaling is de Atlantische theorie, zoals verwoord door de boeken van:
    -Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
    -Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
    -E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
    -Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
           -Gerard Janssen: Homeros Odyssee, de zwerftochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan, Leeuwarden 2018
    
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Ilias zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Voor belangstellenden is hier een proef van de tekst van enkele hoofdstukken (boeken), zonder noten, beelden en commentaar (zie menu hiernaast).
Boek I Ruzie tussen Achilles en Agamemnon
Boek III: Vredesverdrag; duel tussen Menelaos en Alexander
Boek V: Diomedes' heldendaden