In voorbereiding: verschijnt 26 febr. 2018

Geheel nieuwe vertaling van

HOMEROS  ODYSSEE
De zwertochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan
door mr.drs.G.W.J.Janssen.
39,50,.994 pgs. met kaarten en afbeeldingen,  isbn 9789076792286
Intekenprijs (tot 26-02-2018) 34.-

De uitgangspunten voor deze vertaling zijn:
-metrische vertaling in hexameters
-moderne Nederlandse zinsstructuur
-achtergrond: Atlantische setting van het verhaal volgens de boeken van:
    Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
    Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
    E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
    Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
    
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Odyssee zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Voor belangstellenden is hier een proef van de tekst van enkele hoofdstukken (boeken), zonder noten en commentaar.

Wij ontvangen graag uw op- en aanmerkingen. U kunt zich als belangstellende opgeven, dan ontvangt u tijdig bericht van verschijning.

BOEK 6   NAUSIKAA
BOEK 9   DE CYCLOPEN
BOEK 12  SIRENEN, SCYLLA EN CHARYBDIS, THRINAKIA
BOEK 14  ODYSSEUS EN EUMAIOS
BOEK 17: TELEMACHOS KOMT THUIS
BOEK 21: DE WEDSTRIJD MET DE BOOG
BOEK 23: DE HERKENNING DOOR PENELOPE