In voorbereiding: (2017)

Geheel nieuwe vertaling van

HOMEROS  ODYSSEE
De zwertochten van Odysseus op de Oceaan

door mr.drs.G.W.J.Janssen.

De uitgangspunten voor deze vertaling zijn:
-metrische vertaling in hexameters
-moderne Nederlandse zinsstructuur
-achtergrond: Atlantische setting van het verhaal volgens de boeken van:
    Ch.J. de Grave République Des Champs Elysées, Gent 1806
    Th.Cailleux:  I.Origine celtique de la civilation de tous les peuples II. Poësie d'Homère III. Pays Atlantiques, Parijs 1878
    E.Gideon: Troje lag in Engeland, Deventer 1973
    Iman Wilkens Waar eens Troje lag, Leeuwarden 2012
    
Dit betekent een zo veel mogelijk letterlijke vertaling van de Odyssee zonder aanpassingen en toevoegingen.
-toelichting en commentaar onder de tekst
-beeldmateriaal en kaartjes ter verheldering.

Voor belangstellenden is hier een proef van de tekst van enkele hoofdstukken (boeken), zonder noten en commentaar.

Wij ontvangen graag uw op- en aanmerkingen. U kunt zich als belangstellende opgeven, dan ontvangt u tijdig bericht van verschijning.

BOEK 6   NAUSIKAA
BOEK 9   DE CYCLOPEN
BOEK 12  SIRENEN, SCYLLA EN CHARYBDIS, THRINAKIA
BOEK 14  ODYSSEUS EN EUMAIOS
BOEK 17: TELEMACHOS KOMT THUIS
BOEK 21: DE WEDSTRIJD MET DE BOOG
BOEK 23: DE HERKENNING DOOR PENELOPE