Het laatste deel van deze serie met de biografieën van:

THEMISTOKLES EN CAMILLUS, TIMOLEON EN AEMILIUS PAULUS,
PELOPIDAS EN MARCELLUS, FILOPOIMEN EN FLAMININUS
350 pgs. met kaarten en afbeeldingen, isbn 9789076792279
prijs  Ä 24,25

Het eerste paar versloeg de meest gevaarlijke tegenstanders van hun land, te weten de Perzen bij Salamis, respectievelijk de Galliërs die Rome platgebrand hadden. Timoleon slaagde erin de tirannieën op Sicilië te verdrijven, terwijl Aemilius Paulus koning Perseus van Macedonië versloeg. Pelopidas en Marcellus komen overeen door het feit dat zij ondanks hun talrijke successen door hun eigen roekeloosheid de dood vonden. Filopoimen was de laatste grote Griekse generaal, die uiteindelijk niet kon voorkomen dat de Romeinse macht zich door toedoen van Flamininus over geheel Griekenland uitbreidde.
Plutarchus betoont zich weer een meester in spannende en verbijsterende verhalen.

Bestelpagina                 Home