Gerard Janssen  (1946) is jurist en classicus.
Van 1974 tot 2010 was hij werkzaam als leraar Klassieke Talen aan het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden.

Tevens is hij vertaler van klassieke schrijvers als Euripides, Aristofanes, Dictys, Xenofon en met name Plutarchus en Homeros.

De Moralia van Plutarchus zijn in 10 delen verschenen bij CHAIRONEIA.

De Biografieën van Plutarchus (9 delen) zijn verschenen bij CHAIRONEIA

Homeros' Odyssee, De zwerftochten van Odysseus op de Atlantische Oceaan is verschenen in 2018.

Homeros' Ilias, De strijd om het tin van Cornwall is in voorbereiding (2019-2020)


Daarnaast is bij Uitgeverij Bornmeer verschenen: De wijsheid van de honden, waarin alle Griekse en Latijnse fragmenten van de Cynici
in een nieuwe vertaling van Janssen tot aan de keizertijd zijn opgenomen.

terug